Magyarország járásainak online tanulmányai


Általános információk


Az Európai Unió országainak egységesített területi rendjében a Local Administrative Unit 1. szintje (LAU1) jelenti a megyék, illetve a megyéknek megfelelő körzetek (NUTS3) alatti több települést összefogó, középszintű közigazgatási egységeket (korábban ezt a területi szintet a NUTS4 kategóriába sorolták). Magyarországon a LAU1 szintű területegység 2013-tól a járás, felváltva a korábban használt statisztikai kistérségek rendszerét.


A Kormány a járások kialakítása és az ehhez szükséges intézkedések biztosítása érdekében kiadta a járások kialakításáról szóló 1299/2011. (IX. 1.) Korm. határozatot. A határozat értelmében a Kormány szükségesnek tartja a járás mint az állam szervezetének legalacsonyabb szintű területi és szervezeti egysége kialakítását a hatékonyabb, költségtakarékosabb és ügyfélközpontú területi közigazgatás megteremtése érdekében.


A Kormány a járások kialakításának elveit a következők szerint határozza meg:A járások kialakításáról és az ehhez kapcsolódó jogszabályok módosításáról, a helyi államigazgatási rendszer megújításáról a 2012. július 7-étől hatályos, 2012. évi XCIII. törvény rendelkezik.


A járási hivatalok feladatait, illetékességi szabályait, szakigazgatási szerveit, szakmai irányításukat, valamint a járási hivatalok székhelyét és illetékességi területét a 218/2012. (VIII. 13.) Kormányrendelet szabályozza. A Kormányrendelet összesen 198 járás kialakításáról rendelkezik, melyből 23 járás a fővárosban (a kerületeknek megfelelő területi beosztásban) található.

Ez az oldal a KSH T-STAR adatainak segítségével ingyenesen elérhető online tanulmányt készít Magyarország valamennyi járására a 2009-2013 évekre. Mivel a járások és a korábbi kistérségi rendszer között nincs 100%-os egyezés, ezért az adatok összehasonlíthatósága érdekében a járások kialakítása előtti időszakra is elkészíthetők a tanulmányok, ezzel elérhető, hogy a kialakított járásokhoz tartozó településegyüttes összesített adata visszamenőlegesen is összevethető az újabb adatokkal.


Electronic currency exchanger

© 2016 Járási tanulmányok rendszere